Dane z badań obserwacyjnych wskazują, że ryzyko wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego może być zwiększone w okresie bezpośrednio po operacji wymiany stawu biodrowego lub kolanowego. W obliczu coraz większej liczby tego typu zabiegów przeprowadzanych głównie w populacji osób w podeszłym wieku, zjawisko to może mieć istotne klinicznie znaczenie. W celu obiektywizacji wcześniejszych doniesień przeprowadzono badanie kohortowe oparte na dużym rejestrze Duńskim. 95277 pacjentów, u których dokonano wymiany stawu biodrowego lub kolanowego, porównano z 3-krotnie większą grupą kontrolną dopasowaną pod względem wieku, płci i regionu geograficznego. Ocenianym punktem końcowym było wystąpienie zawału serca w okresie pooperacyjnym. W ciągu 2 pierwszych tygodni po operacji ryzyko AMI było znamiennie ...