Leczenie zaburzeń metabolizmu węglowodanów jest ważnym elementem opieki nad pacjentami w stanie krytycznym. Zbyt intensywna terapia może jednak prowadzić do występowania epizodów hipoglikemii, których wpływ na rokowanie jest w tej grupie chorych niejasny. W najnowszy wydaniu czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania mającego na celu określenie wpływu hipoglikemii na ryzyko zgonu pacjentów leczonych w OIT. Do badania włączono 6026 pacjentów z OIT. Badanych przydzielono losowo do grupy intensywnej lub standardowej kontroli glikemii. Oceniano częstość występowania umiarkowanych (glikemia od 41 do 70 mg/dl) i ciężkich (<41 mg/dl) epizodów hipoglikemii i ich związek z ryzykiem zgonu. W całej badanej populacji hipoglikemia wystąpiła u 2714 osób (45 proc.), z cze...