Jak mówi dr. Paul. S. Applebaum z Columbia University College of Physicians and Surgeons w Nowym Jorku, prześladowanie lekarzy przez pacjentów jest w Stanach Zjednoczonych zjawiskiem niezwykle powszechnym. Przez prześladowanie można rozumieć różne formy zachowań, mające na celu zbliżenie się agresora do ofiary. Niektóre z nich, takie jak umawianie większej ilości wizyt, niż jest to rzeczywiście potrzebne, zbyt częste telefony lub e-maile czy „przypadkowe” spotkania mogą wydawać się nieszkodliwe. Jednak niektórzy pacjenci posuwają się do przesiadywania pod gabinetem, wypytywania o sprawy osobiste, rozpuszczanie plotek, wysyłanie prezentów lub pogróżek i śledzenie. Na szczęście ekstremalne formy prześladowania, przypierające formy aktów wandalizmu czy przemocy, zdarzają się bardzo...