Znamy już wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2012 r., który odbył się 29 września. Najtrudniejsze były pytania z ginekologii i endokrynologii. LEP oblało 110 stażystów. Do egzaminu przystąpiło 5056 lekarzy stażystów oraz 470 lekarzy z prawem wykonywania zawodu z całego kraju. Ilość punktów, uzyskana przez stażystów, plasowała się w przedziale od 184 (wynik najwyższy) do 45 punktów (wynik najniższy), a średnia wyników wyniosła 137 punktów.  Zdający egzamin lekarze z prawem wykonywania zawodu uzyskali średnio 126 punktów (wyniki w przedziale 72-165 punktów). Ponieważ 4 pytania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną, maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196. Egzaminu nie zdało stu dziesięciu stażystów.  Udało nam się porozmawiać z kilkom...