Wyniki kliniczne po dużych operacjach są słabo opisywane zaróno na poziomie kraju jak i w skali międzynarodowej. Dowody zróżnicowania pomiędzy szpitalami i systemami opieki zdrowotnej wskazują na możliwość poprawy jakości opieki nad pacjentami. The European Surgical Outcomes Study było międzynarodowym badaniem mającym na celu ocenę wyników po nie – kardiochirurgicznych operacjach w Europie, którego wyniki opisano na łamach The Lancet Siedmiodniowe badanie kohortowe zostało przeprowadzone pomiędzy 4 a 11 kwietnia 2011r. Zebrano dane opisujące kolejnych pacjentów powyżej 16 roku życia poddawanych operacjom nie-kardiochirurgicznym w 498 szpitalach w 28 krajach europejskich. Pacjenci byli obserwowani przez maksymalnie 60 dni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć wewnątrzszpitalna...