Kaniule zakładane do żył obwodowych (zwane popularnie wenflonami) są stałym elementem postępowania z pacjentem na większości oddziałów szpitalnych. Obecnie wymienia się je rutynowo co 72-96 godzin. Czy jest to jednak optymalne postępowanie? Na łamach czasopisma The Lancet opublikowano wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania porównującego wyniki rutynowej wymiany wenflonów z wymianą opartą na danych klinicznych. Do badania przeprowadzonego w Australii włączono dorosłych pacjentów, których przewidywany czas hospitalizacji wyniósł co najmniej 4 dni. Badanych przydzielono losowo do grupy, u której wymieniać kaniule miano rutynowo (po 3 dniach) lub w oparciu o dane kliniczne. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie zapalenia żył obwodowych w czasie, gdy kaniula założona b...