Jednym z problemów w cukrzycy jest utrudnione gojenie się ran, wynikające zarówno z zaburzeń krążenia, neurologicznych jak i metabolicznych. Wykazano wcześniej , że czynnik-1α (SDF-1α) komórek podścieliska jest regulowany wewnątrz cukrzycowych ran skórnych, i że bezpośrednie stosowanie rekombinowanych SDF-1α podwyższa wskaźnik zamknięcia, neowaskularyzację i rekrutację komórek progenitorowych śródbłonka(EPC). Jednakże, wzrost poziomu egzogennych SDF-1α w ranach skutkuje podwyższonym poziomem układowych  proangiogenicznych chemokin, które stwarzają zagrożenie dla nowotworzenia i zapalenia. Należy przetestować skuteczność nowej, bezpieczniejszej terapii komórkowej (CBT) stosującej ex vivo gruntowane komórki macierzyste pochodzące ze szpiku (BMDSC) z SDF-1α. Należy również wyjaśnić mechani...