Od stycznia 2013 roku szykują się zmiany w finansowaniu szkoleń specjalizacyjnych w ramach rezydentury. Więcej wydatków będą ponosić jednostki organizujące szkolenia. To może zniechęcić je do przyjmowania lekarzy, którzy chcą dalej się kształcić. Ministerstwo Zdrowia informuje wyraźnie, że „środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury zapewnia minister zdrowia i przekazuje je jednostkom zatrudniających rezydentów” (art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z grudnia 1996 r.) Jednak już niedługo. Od nowego roku obowiązek ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem rezydenta w postaci odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz Fundusz Pracy zostaną przerzucone na podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne. „Ministerstwo wyzn...