W The New England Journal of Medicine ukazały się badania, które sugerują, że liczbą laureatów Nagrody Nobla w przeliczeniu na mieszkańca zależy od poziomu konsumpcji czekolady w danym kraju. W świetle udokumentowanego pozytywnego wpływu zawartych w kakao flawanoli na funkcje poznawcze Franz Messereli chciał sprawdzić wpływ spożycia czekolady na inteligencję całych populacji. Opublikowane przez lekarza badania pokazują zaskakującą korelację (r = 0,791, p<0,0001) jaka występuje między spożyciem czekolady na mieszkańca, a ilością zdobywców Nagrody Nobla w 23 krajach. Współczynnik korelacji wzrasta do 0,862 po wykluczeniu Szwecji, która zdaniem autora jest przypadkiem skrajnym i nie powinien podlegać analizie. Przy konsumpcji na poziomie 6,4 kg/rok na mieszkańca powinna mieć 14 noblistó...