Chirurgia laparoskopowa pojedynczego cięcia (SILS) to kolejny krok w dalszym zmniejszeniu inwazyjności zabiegów chirurgicznych i poprawieniu efektów kosmetycznych. Mimo, iż należy pamiętać o wzroście ilości poważnych powikłań związanych z początkami cholecystektomii laparoskopowej 20 lat temu, to oczywiste jest, że przyjęcie nowej techniki musi być poprzedzone odpowiednim szkoleniem i charakterystyczną krzywą uczenia. Celem badania było dokonanie aktualnego przeglądu na temat szkolenia i zdobywania kwalifikacji dla SILS. Źródłem dla poszukiwania danych były wyszukiwarki: PubMed, Medline, EMBASE i Google Scholar . Brane były pod uwagę te, dotyczące krzywej uczenia SILS, nabywania umiejętności lub szkolenia. W ostatecznej analizie uwzględniono 21 badań. Dziesięć serii przypadków klinic...