Choć najważniejsza pozostaje ocena kliniczna, metody takie jak ultrasonografia czy tomografia komputerowa są przydatnym narzędziem w diagnostyce ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Szersze ich stosowanie w praktyce pozwoliłoby na uniknięcie wielu niepotrzebnych interwencji chirurgicznych. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki badania mającego na celu określenie związku pomiędzy stosowaniem diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego (OZWR), a częstością wykonywnia appendektomii wyrostka robaczkowego nieobjętego proceses zapalnym (negative appendectomy – NA). Do badania włączono chorych w wieku powyżej 15 lat, operowanych z powodu OZWR w 60 szpitalach w stanie Washington, łącznie 19 327 pacjentów. Spośród nich 5,4 proc. nie potwierdzono za...