Publikowane w ostatnich latach prace na temat czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów, u których rozpoznano nowotwór złośliwy akcentowały znaczenie stresu związanego z tą diagnozą. Czy faktycznie jednak czynniki psychologiczne są w tym przypadku kluczowe? Inną opinię na ten temat mają naukowcy z Peter MacCallum Cancer Centre w Autralii, których list opublikowano na łamach najnowszego wydania New England Journal of Medicine. Autorzy przytaczają dane pochodzące z ich ośrodka mówiące o znacznych różnicach w ryzyku wystąpienia zgonu sercowo-naczyniowego w zależności od faktu przeprowadzenia i rozległości zabiegu operacyjnego. Ich zdaniem jest to niedoceniany czynnik fałszujący wyniki publikowanych wcześniej badań. Analizowano rejestr SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Resul...