Od wielu lat Stany Zjednoczone borykają się z problemem uzależnienia od opioidów. 60% leków pacjenci uzyskują receptę od lekarza. Zmiana w postrzeganiu bólu przez medycynę i kulturowe podejście do cierpienia oraz niechęć do finansowania programów walki z uzależnieniem sprawiają, że lekarze w USA przepisują opioidy, będąc w pełni świadomymi, że leki zostaną użyte do celów pozamedycznych. W dziewiętnastym wieku lekarze niepewnie patrzyli na leki przeciwbólowe, uważając, że ból jest oznaką gojenia oraz świadectwem fizycznej witalności. Ostatnie stulecie przeniosło, wraz z pochodnymi morfiny, np. oksykodonem, zmianę paradygmatu w odniesieniu do bólu. Subiektywne odczucie pacjenta jest obecnie najważniejszym kryterium, branym pod uwagę przy ocenie siły bólu, a ulżenie w cierpieniu stało się ...