Zakrzepica występująca bezpośrednio po przeszczepieniu trzustki pozostaje ważnym powikłaniem tego zabiegu, prowadzącym często do wczesnej utraty funkcji i konieczności wykonania graftektomii. Na łamach czasopisma Transplantation ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność stosowania angio-CT w monitorowaniu przepływu w trzustce w okresie bezpośrednio po wykonaniu przeszczepienia narządu. Do pracy włączono 119 chorych, u których wykonano przeszczepienie trzustki pomiędzy lipcem 1992 a grudniem 2009 roku. Przyjętą w ośrodku strategią leczenia przeciwkrzepliwego było podawanie heparyny w okresie okołooperacyjnym, a następnie warfaryny przez czas od 1 do 6 miesięcy. Do 2005 roku trzustki monitorowano w kierunku zaburzeń zakrzepowych przy pomocy Doppler USG (grupa A, 51 chorych), w...