W październiku 2008 we wszystkich 24 szpitalach National Health Service (NHS) w północno-zachodniej Anglii wprowadzono program „Advancing Quality”, który zakładał finansowe bonusy dla szpitali, które zapewniają opiekę wyższej jakości. System jest adaptacją amerykańskiego projektu “Hospital Quality Incentive Demonstration”. Wprowadzenie pieniężnego nagradzania najlepszych szpitali zmniejszyło śmiertelność w ośrodkach objętych programem. Szpitale już 18 miesięcy przed wprowadzeniem projektu zbierały informacje na temat: ostrego zespołu wieńcowego (OZW), pomostowania aortalno-wieńcowego, niewydolności serca, operacji biodra i kolana oraz zapalenia płuc. Analiza polegała na porównaniu tych danych ze statystykami z 18 miesięcy po wprowadzeniu programu. W regionie objętym zm...