Mimo, że od czasu pojawienia się zaleceń Semmelweisa dotyczących mycia rąk minęły 164 lata, współczesna medycyna wciąż boryka się z problemem niskiej świadomości dotyczącej antyseptyki w obrębie pracowników służby zdrowia. Czy są metody, by skutecznie wdrażać zachowania mające na celu uchronienie pacjentów i personelu medycznego przed czynnikami infekcyjnymi? Z opracowań wynika, że świadomość dotycząca działań antyseptycznych jest wśród wszystkich pracowników służby zdrowia niezwykle niska i wydaje się występować powszechnie jedynie w przypadku 25-40 procent tej grupy zawodowej. Jak podaje HealthyDay News, badający reakcje wywołane wśród lekarzy na prośby o mycie rąk, pochodzące od pacjentów, aż 29 procent respondentów nie popiera pomysłu nakłaniania pacjentów do przypominania swoim lek...