Postępy chirurgii sprawiły, że coraz częściej udaje się uratować kończyny, które uległy złożonym ciężkim urazom na polu bitwy. Sytuacja ta jest jednak związana z powstaniem nowych problemów klinicznych. W najnowszym wydaniu Clinical Infectious Diseases opublikowano wyniki badania mającego na celu identyfikację czynników ryzyka i rokowania w przypadku podejrzenia inwazyjnej grzybicy rany (invasive fungal wound infection – IFI). Do badania włączono pacjentów należących do armii amerykańskiej, rannych pomiędzy czerwcem 2009 a grudniem 2010 roku. Przypadek IFI definiowano jako martwicę rany przy obecności cech grzybicy w badaniu histopatologicznym lub mikrobiologicznym (z wyłączenie Candida spp.). Zidentyfikowano 37 przypadków IFI, w tym 20 potwierdzonych (cechy angioinwazji), 4 prawdopodob...