Wciąż nie ucichła sprawa Centrum Zdrowia Dziecka, a już kolejny zadłużony szpital ujawnił swoje problemy finansowe. Warszawski Instytut Matki i Dziecka z powodu zbyt dużego zadłużenia wstrzymuje działalność i nie przyjmuje pacjentów. Decyzja o wstrzymaniu działalności placówki ogłosił dyrektor instytutu, dr Tomasz Maciejewski. Szpitalowi grozi bankructwo. Na dzień dzisiejszy dług IMiD wynosi 7 milionów złotych. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie na stronie placówki: “Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił za nadwykonania, czyli świadczenia wykonane ponad wysokość kontraktu przyznanego na rok 2012, których suma przekroczyła już 4 mln złotych.” By nie stracić płynności finansowej IMiD musi wstrzymać przyjęcia pacjentów. Wszystkie zabiegi, które nie wiążą się z bezpoś...