Kwestia czy wybór endowaskularnej naprawy tętniaka aorty brzusznej redukuje chorobowość i śmiertelność odległą w porównaniu z operacją metodą klasyczną, pozostaje niejasna. W badaniu opisanym na łamach The New England Journal of Medicine  przeanalizowano  dane 881 chorych  z bezobjawowym tętniakiem aorty brzusznej, którzy kwalifikowali się do obu procedur. Pacjenci byli wybrani z 49 różnych ośrodków medycznych, a średnia ich wieku w momencie włączenia to 49 lat. Endowaskularnie leczono 444 z nich, natomiast metodą otwartą operowano 437. Wszyscy byli następnie obserwowani przez okres do 9 lat ( średnio 5,2 ). Spośród chorych, którzy zostali włączeni do badania, ostatecznie 95 proc. zostało poddanych procedurze. Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć z jakiegokolwiek powodu. W obu...