Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz odwołał Leszka Sikorskiego ze stanowiska dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Nowym szefem CSIOZ został Marcin Kędzierski, który dotychczas pełnił rolę zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. W komunikacie Ministerstwa z dnia 22 listopada 2012 czytamy, że dymisja Sikorskiego ma związek “z nieprawidłowościami związanymi z realizacją projektu e-RZOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej“. Wraz z dyrektorem odwołane zostały również trzy inne osoby, które pełniły w CSIOZ stanowiska kierownicze. 1. http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=031126