Jedną z istotniejszych przyczyn nieprzestrzegania zaleceń lekarskich jest nieprawidłowa komunikacja lekarz-pacjent, która wymaga doskonalenia po obu stronach dialogu. Dlatego Teva przygotowała program edukacyjny „Zdrowy dialog”, w którym zwraca uwagę na problemy oraz podpowiada praktyczne rozwiązania. Pacjenci lekceważą leczenie schorzeń przewlekłych i bezobjawowych, nie stosują przepisanych leków, zgodnie z zaleceniami, nie realizują recept lub wykupują leki, ale nie podejmują leczenia, przerywają lub modyfikują terapie, unikają badań i wizyt kontrolnych, tracą czas i energię na alternatywne metody. To powoduje równocześnie, że zwiększają się wydatki na leczenie, marnują się leki, zwiększa się liczba hospitalizacji, a lekarzom spada efektywność pracy i rośnie frustracja. Przeprowadzon...