Osoby oczekujące na przeszczepienie nerki, często wieloletnio leczone nerkozastępczo hemodializami mają wyższe prawdopodobieństwo bycia zakażonymi wirusami hepatotropowymi, w szczególności HCV. Na łamach Clinical Transplantation ukazały się wyniki pracy oceniającej związek statusu HCV dawcy z odległym rokowaniem co do przeszczepionego narządu i dawcy. Do badania włączono 2169 biorców nerki od dawcy zmarłego, u których zabieg przeszczepienia wykonano w latach 1991-2007 na uniwersytecie Wisconsin. Badanych podzielono na 4 grupy w zależności od statusu HCV dawcy (D) i biorcy (B): D-/B- (n=1897, grupa kontrolna), D-/R+ (n=59), D+/B- (n=118) oraz D+/B+ (n=95). Średni czas obserwacji wyniósł 6,02 lat. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że pacjenci należący do grupy D+/B+ cechowali się w istotn...