Pacjenci coraz częściej oczekują wiadomości od lekarza nie tylko w chorobie, ale również w zdrowiu. Chcą też szerzej korzystać z nowoczesnych, elektronicznych kanałów komunikacji. Takie wnioski płyną z raportu dotyczącego oczekiwań chorych dotyczących porozumiewania się z pracownikami ochrony zdrowia opublikowanego przez Varolii Corporation. W odpowiedzi na straty jakie amerykańska gospodarka ponosi z powodu niestosowania się przez pacjentów do zaleceń (dotyczących przyjmowania leków czy wizyt kontrolnych) firma poprosiła o opinię ponad 1000 pacjentów. Zdecydowana większość z nich (80 proc.) oczekiwała od swojego lekarza bardziej aktywnej roli – nie tylko leczenia, ale także pełnienie funkcji strażnika zdrowia. Niestety, jedynie 70 proc. lekarzy nie umawia wizyt poza okresem choroby swo...