Powikłania chirurgiczne, które występują po wypisaniu pacjenta ze szpitala są ważną przyczyną pogorszającą rokowanie i zwiększającą koszty. Dokładne poznanie ich epidemiologii jest ważne w celu zmniejszenia częstości ich występowania. Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery ukazały się wyniki badania mającego na celu ocenę typu, częstości występowania oraz czynników ryzyka występowania powikłań po wypisaniu ze szpitala, a także ich związku z koniecznością reoperacji i ryzykiem zgonu. Do badania, prowadzonego w ramach American College of Surgeons National Surgical Quality Program, włączono 551 510 dorosłych pacjentów. Chorych w zależności od zabiegu jakiemu byli poddani przydzielono do jednej z 21 grup. Średnia wieku chorych wyniosła 54,6 roku. Wśród badanych chorych powikłan...