Wymiana zastawki aortalnej (aortic valve replacement, AVR) na zastawkę mechaniczną wiąże się z koniecznością stosowania leczenia przeciwkrzepliwego po operacji. Nie do końca jasne jest jednak czy po wszczepieniu zastawki biologicznej konieczna jest profilaktyka przeciwzakrzepowa, a jeśli tak to jak powinna ona wyglądać. Na łamach The Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki badania oceniającego ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych, krwotocznych i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w zależności od czasu po jakim odstawiono warfarynę u chorych po wszczepieniu biologicznej zastawki aortalnej. Do badania włączono 4075 chorych po AVR. Autorzy porównywali jak kontynuacja lub przerwanie podawania warfaryny po upływie 30-89 dni, 90-179 dni, 180-364 dni, 365...