Operacje bariatryczne są coraz częściej stosowaną metodą leczenia patologicznej otyłości i tak jak większość operacji wymagają profilaktyki przeciwzakrzepowej. Nie do końca wiadomo jednak jaki schemat profilaktyki zastosować. Na łamach Archives of Surgery opublikowano wyniki badania kohortowego porównującego 3 schematy profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych poddawanych operacjom bariatrycznym. Do badania włączono 24 777 chorych. W leczeniu przeciwzakrzepowym stosowano heparynę niefrakcjonowaną (unfractionated heparin, UFH) przed i po operacji (UFH/UFH), UFH przed operacją i heparynę drobnocząsteczkową (low-molecular-weight heparin, LMWH) po operacji (UFH/LMWH) lub LMWH przed i po operacji. W trakcie badania oceniano częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (venous th...