Miejscowe nawroty choroby dotyczą aż 20% pacjentów z wykrytym czerniakiem skóry, co jednocześnie znacząco pogarsza rokowanie tych pacjentów. Procedura wycięcia w zakresie szerokości marginesów bezpieczeństwa wokół zmiany nowotworowej jest dobrze znana. Co jednak z głębokością, na jaką wycina się zmianę, by nie następowały wznowy miejscowe? W najnowszym numerze Surgery opublikowano wyniki analizy, która miała zrewidować wiedzę na temat koniecznej głębokości na jaką należy bezpiecznie wycinać zmianę o typie czerniaka. Analiza była badaniem typu retrospektywnego do którego zakwalifikowano 964 pacjentów u których planowano wycięcie czerniaka, znajdującego się na tułowiu lub kończynach, o średnicy co najmniej 1 mm. Dane pochodziły z ośrodka o trzecim stopniu referencyjności i dotyczyły ostat...