W przeciwieństwie do nowo wprowadzanych leków większość procedur chirurgicznych jest rozwijanych poza restrykcyjną ścieżką badań klinicznych. Wiele organizacji zrzeszających chirurgów wciąż nie ma pewności co do tego jak należy wprowadzać nowoczesne procedury, a w szczególności w jakim zakresie należy pozyskiwać świadoma zgodę pacjenta. Co o nowoczesnych procedurach chcą wiedzieć sami operowani? W nowym numerze Surgery ukazały się wyniki sondażu, który miał zbadać zdanie chirurgów oraz pacjentów w zakresie informowania chorego o zabiegu przeprowadzanego innowacyjną metodą. Ankietę uzupełniło 85 ze 113 chirurgów zaproszonych do badania oraz 383 z 541 pacjentów po operacji. Używając sześciopunktowej skali Likerta uczestnicy ocenili ważność 16 informacji prezentowanych w okresie przedoper...