Laparoskopowa appendektomia zyskała szeroką akceptację jako alternatywa dla otwartej operacji w czasie ciąży. Mimo to, dane na temat bezpieczeństwa tej procedury są niejednoznaczne. Doniesienie opublikowane na łamach The British Journal of Surgery jest przeglądem systematycznym i metaanalizą badań klinicznych porównujących laporoskopowe i klasyczne zabiegi usunięcia wyrostka robaczkowego u ciężarnych. Źródłem danych były bazy PubMed i Scopus, w których poszukiwano badań przeprowadzonych w latach 1990-2011. Danymi analizowanymi były między innymi: utrata płodu, poród przedwczesny, zakażenie rany, czas trwania operacji, długość hospitalizacji, wynik punktacji Apgar oraz masa urodzeniowa w dwóch grupach pacjentek poddanych w trakcie ciąży appendektomii jedną ze wspomnianych metod. Włączon...