Operacje zaawansowanego raka jelita grubego są obarczone wieloma czynnikami niekorzystnej prognozy pooperacyjnej. Czy skala służąca do oceny stanu zapalnego, toczącego się w organizmie może pomóc w ewaluacji przeżywalności u pacjentów po operacjach tego typu zmian? W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach The American Journal of Surgery grupa 108 pacjentów, cierpiących na raka jelita grubego w stopniu IV zaawansowania została poddana ocenie przy pomocy skali prognostycznej Glasgow (GPS). Pacjenci z podwyższonymi wartościami białka C-reaktywnego (CRP) (>1,0 mg/dL) oraz hipoalbuminemią (<3,5 g/dL) otrzymywali dwa punkty w tej skali, oceniającej stopień zaawansowania procesu zapalenia. Pacjenci, u których nie wykryto powyższych odchyleń od normy, lub występowało tylko jedno z...