W kilku europejskich krajach zwrócono uwagę na centralizację w zakresie chirurgii raka połączenia przełykowo-żołądkowego, co zainicjowało liczne audyty w tym zakresie. Jak wyglądają efekty leczenia tego typu choroby nowotworowej z perspektywy kilku krajów Europy? Omawiane badanie, którego wyniki zostały opublikowane na łamach British Journal of Surgery miało na celu ocenić zakres resekcji, wyniki oraz ilość leczonych przypadków w roku w kilku krajach i porównać wyniki leczenia w stosunku do ilości leczonych pacjentów w ciągu roku. By to zrobić przeanalizowano dane z krajowych rejestrów nowotworów lub audytów klinicznych w Holandii, Szwecji, Danii oraz Anglii. Różnice w osiągniętych rezultatach leczenia były porównywane pomiędzy krajami oraz pomiędzy kategoriami liczbowymi, do których pr...