Przeszczepy biologiczne są potencjalnie perspektywą trwałej naprawy przepuklin brzusznych i mniejszej ilości powikłań niż syntetyczne siatki. Ten systematyczny przegląd opublikowany na łamach The American Journal of Surgery przeprowadzono w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepów biologicznych do naprawy przepuklin brzusznych. Wykorzystano bazy danych Medline, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials  do poszukiwania wyników  badań dotyczących naprawy przepuklin brzusznych z zastosowaniem graftów biologicznych. Wyniki prezentowane są jako ważone zbiorczo proporcje. Uwzględniono dwadzieścia pięć badań retrospektywnych. Nawrót zależał od klasy ran, całkowitej częstości 13,8 proc.(95 proc. [CI], 7.6-21.3).Nawrotów w ranach skażonych i brudnych było 23,1 proc. (...