Kiedy lekarz zachowuje się niewłaściwie? Granica oddzielająca odpowiedzialne zachowanie od braku profesjonalizmu jest trudna do określenia. Opublikowane w Journal of Hospital Medicine badanie ukazuje jakie postępowanie uznają za niewłaściwe główni zainteresowani, czyli lekarze, pracujący w amerykańskich szpitalach. Jakie uchybienia w ich pracy zdarzą się najczęściej? Jedynie jedna trzecia ankietowanych nie prowadzi prywatnych rozmów w obecności pacjenta. Dwóch na trzech lekarzy przyznaje się do swobodnych osobistych konwersacji, np. omawiania wieczornych planów, także w pobliżu chorych. Prawie połowa zapytanych publicznie szydziła ze swojego kolegi z pracy. Tyle samo osób przyznało się do złośliwego obwiniania współpracowników za braki w historii choroby. Co trzeci lekarz przyznał się d...