Minister zdrowia wydał 20 grudnia 2012 roku rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy rezydentów. Lekarze i lekarze dentyści odbywający daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna oraz stomatologia dziecięca w ciągu pierwszych dwóch latach rezydentury będą zarabiać 3602 zł, po dwóch latach rezydentury – 3890 zł. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjaliz...