Leczenie przeciwbakteryjne podawane rutynowo w okresie okołooperacyjnym ma zapobiegać powikłaniom infekcyjnym związanym z interwencją chirurgiczną. W wielu przypadkach postępowanie takie nie jest jednak kosztoefektywne. W najnowszym wydaniu czasopisma Annals of Surgery opublikowano pracę mającą na celu określenie skuteczności i kosztoefektywności antybiotykoterapii okołooperacyjnej w zapobieganiu zakażeniu rany operacyjnej u otyłych kobiet z rakiem piersi. Do badania włączono 369 kobiet z nadwagą lub otyłością, u których planowano wykonanie operacji z powodu wczesnego raka piersi. U losowo wybranych kobiet bezpośrednio przed operacją podano dożylnie 1 g ampicyliny z sulbaktamem. Pacjentki obserwowano przez okres 30 dni, pod kątem zakażenia rany operacyjnej. W grupie przyjmującej leczeni...