Zakażenie BKV pozostaje istotną przyczyną nefropatii oraz utraty funkcji graftu u osób po przeszczepieniu nerki. Fluorochinolony wykazują działanie hamujące replikację wirusa in vitro – czy są także skuteczne w praktyce klinicznej? Na łamach Transplantation opublikowano wyniki pracy porównującej skuteczność ciprofloksacyny w zapobieganiu infekcji BKV w czasie 12 miesięcy po przeszczepieniu nerki. Grupa 1 obejmowała 106 pacjentów, u których nie stosowano profilaktyki przeciwko BKV. Grupę 2 stanowiło 130 chorych, którym przez 30 dni podawano ciprofloksacynę w dawce 2×250 mg. Obie badane populacje były porównywalne pod względem demograficznym, w grupie 1 u większego odsetka chorych stosowano schemat immunosupresji z utrzymaniem glikokortykosteroidów. Po 3 miesiącach obserwacji w grupi...