Żywienie dojelitowe jest rekomendowane pacjentom przebywającym na oddziałach intensywnej opieki medycznej, lecz nie zawsze spełnia ono wszystkie założone pierwotnie cele terapeutyczne. Czy w osiągnięciu lepszych wyników terapii warto dołączyć suplementację parenteralną? W badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach The  Lancet dokonano oceny postępowania na które składało się dostarczanie 100 proc. zapotrzebowania energetycznego drogą dojelitową od 4. do 8. dnia przebywania w OIT z dodatkową suplementacją parenteralną. To randomizowane badanie było przeprowadzone w dwóch ośrodkach w Szwajcarii. Do próby włączano pacjentów po trzech dniach pobytu w OIT, a którzy mieli pozostać tam co najmniej pięć dni (zakładano przeżycie co najmniej 10-dniowe od chwili przyjęcia do OIT), a żywienie do...