Angiografia tomografii komputerowej (CT) pozwala na dokładną diagnostykę obrazową u biorców nerek. Ograniczenia w jej stosowaniu wynikają z wysokich kosztów oraz obawy o wystąpienie ostrego uszkodzenia nerek. Na łamach JAMA Surgery (dawniej Archives of Surgery) ukazały się wyniki badania oceniającego bezpieczeństwo, koszt oraz implikacje kliniczne wykonania angiografii CT u biorcy nerki od dawcy żywego. Do badania, przeprowadzonego w latach 2006-2010, włączono 179 potencjalnych biorców nerki (42 w okresie przeddializacyjnym). U badanych wykonano badanie tomografii komputerowej przed i po podaniu 100ml środka kontrastowego. Oceniano średnie stężenie kreatyniny w surowicy krwi przed i po zabiegu, a także liczbę pacjentów wymagających pilnej dializoterapii. Ponadto analizowano liczbę przyp...