Wartość progowa dla stężenia hemoglobin przy której zalecane jest przetoczenie krwi u pacjentów z ostrym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest wciąż przedmiotem dyskusji. Jak w świetle badań wypada porównanie dwóch strategii postępowania w powyższym przypadku – bardziej i mniej restrykcyjnej? W badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The New England Journal of Medicine porównano wyniki dwóch różnych strategii postępowania u pacjentów, u których wystąpiło ostre krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Do badania zakwalifikowano 921 pacjentów, których przydzielono do dwóch grup. W grupie pierwszej zastosowano bardziej restrykcyjne postępowanie (przetoczenie następowało gdy poziom hemoglobiny spadł poniżej 7 g/dl) i było to 461 pacjentów. W gru...