Wyniki operacyjnego leczenia nowotworów są przedmiotem zainteresowania, szczególnie jeśli obserwacje takie prowadzi się w perspektywie wieloletniej. Na co wskazują obserwacje leczenia i przeżywalności w wypadku mikroraka tarczycy? Celem badania, które ukazało się na łamach czasopisma Surgery była charakterystyka pacjentów cierpiących na mikroraka tarczycy oraz próba opisu wyników leczenia operacyjnego, przede wszystkim w odległej perspektywie. Do badania zakwalifikowano 900 pacjentów, którzy byli leczeni w Mayo Clinic w latach 1945-2004. Średni czas obserwacji wynosił 17,2 lata. Dane o nawrotach oraz śmiertelności wśród pacjentów były dostarczane dzięki komputerowym bazom danych. Z analizy daanych wynikało, że średni rozmiar guza u pacjentów zakwalifikowanych do badania wynosił 7 mm i w...