Ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zatorowo-zakrzepowych to jedno z najpoważniejszych zagrożeń komplikujących przebieg okresu po operacji urologicznej. Wytyczne rekomendują stosowanie heparyny w profilaktyce tego schorzenia – dotyczą one klasycznych technik operacyjnych. Współczesna technologia medyczna wprowadziła innowacyjną metodę minimalnie inwazyjnych procedur z wykorzystaniem robotów, jednak brakuje danych na temat ryzyka oraz profilaktyki farmakologicznej chorób zakrzepowo-zatorowych, która powinna wdrożona być przed zabiegiem. Jedynym, oficjalnie zaleconym postępowaniem jest urządzenie do sekwencyjnej terapii kompresyjnej (SCDs). Czy dodatkowa profilaktyka heparyną jest w stanie zmniejszyć częstość incydentów zatorowo-zakrzepowych? Problem rozważyli autorzy artykułu opublikowan...