Czas przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia po udarze jest kontrowersyjne. W artykule opublikowanym na łamach Clinical Infectious Diseases badano wpływ czasu przeprowadzenia zabiegu kardiochirurgicznego po udarze oraz częstość zgonów wewnątrzszpitalnych i w ciągu roku po operacji. Dane w tym badaniu pochodziły z International Collaboration on Endocarditis–Prospective Cohort Study. Obejmowały w sumie 4794 pacjentów z zapaleniem wsierdzia, którzy byli hospitalizowani w 64 ośrodkach w przedziale od czerwca 2000 do grudnia 2006. Przedstawiono następujące wyniki: spośród 857 pacjentów z zapaleniem wsierdzia powikłanym udarem niedokrwiennym, 198 osób, które przeszły operacje wymiany zastawki po udarze, kwalifikowało się do uwzględnienia w analizi...