Polipy pęcherzyka żółciowego są częstym znaleziskiem w czasie badania USG.Jedynie część polipów to gruczolaki i raki. Wykonywanie u każdego chorego z polipem cholecystektomii niesie ryzyko powikłań i zwiększa koszty leczenia. Istotne jest więc wskazanie grupy osób, u których istnieje uzasadnione ryzyko powstania zmian nowotworowych. Celem Badania opublikowanego na łamach Archives of Surgery było określenie optymalnego postępowania  klinicznego u  pacjentów z polipami pęcherzyka żółciowego. Badanie polegało na retrospektywnej analizie przypadków klinicznych .  Grupą badaną byli pacjenci, u których metoda USG zdiagnozowano polipy pęcherzyka żółciowego. Byli oni przydzieleni do grupy leczonej zachowawczo z kontrolą ultrasonograficzną progresji choroby , z wtórną selektywną interwencją chi...