Przeszczepienie nerki od dawcy żywego jest w wielu przypadkach najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego. Starszy wiek nie jest bezwględnym przeciwwskazaniem do bycia dawcą, jednak brakuje danych dotyczących wartości tego typu organów. Na łamach najnowszego wydania czasopisma Transplantation ukazały się wyniki badania mającego na celu porównanie rokowania dotyczącego nerek pobranych od dawców żywych w wieku powyżej 60 lat (older living donor – OLD) z narządami pochodzącymi od młodszych dawców żywych (younger living donor -YLD), a także od dawców zmarłych (deceased donor – DD). Autorzy wykorzystali do analizy dane pochodzące z rejestru osób dializowanych i biorców narządów obejmującego populację Australii i Nowej Zelandii. Przypadki przeszczepienia nerki w latach 1997 – 2009...