Eksenatyd i liraglutyd to sztandarowi przedstawiciele leków inkretynowych, grupy preparatów przeciwcukrzycowych intensywnie poszukujących swojego miejsca w praktyce klinicznej. Jak wypadają w bezpośredniej konfrontacji? W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet opublikowano wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego majęcego na celu porównanie skuteczności eksenatydu i liraglutydu w leczeniu cukrzycy typu 2. Do badania, przeprowadzonego w latach 2010-2011, właczono 912 dorosłych pacjentów z cukrzyca typu 2 leczoną modyfikacją stylu życia oraz doustnymi lekami hipolipemizującymi. Badanych przydzielono losowo, w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej liraglutyd (w dawce 1,8 mg raz dziennie) lub eksenatyd (w dawce 2 mg raz na tydzień). Pierwszorzędowym punktem końcowym była ...