Zdaniem Barbary Janickiej, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, lekarze będą mieli kłopoty z rozliczaniem świadczeń udzielonych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystko przez kody autoryzacji w systemie eWUŚ. Dopiero 16 stycznia 2013 roku NFZ opublikował specjalny komunikat w tej sprawie.  „Obecnie każdy ze świadczeniodawców (lekarzy, pielęgniarek, położnych, rehabilitantów…)  przed przyjęciem pacjenta oraz wykonaniem zabiegu musi wygenerować z systemu eWUŚ, tzw. kod autoryzacji dla tego pacjenta lub pobrać oświadczenie lub sprawdzić dokument uprawniający do świadczeń  dla udzielonej mu porady. Te dane muszą zostać wpisane w system informatyczny udzielonej porady dla celów rozliczeniowych.  Jeśli sprawdzenia pacjenta w eWUŚ lekarz nie zrobi w dniu porady, nie bę...