Lek Pradaxa (eteksylan dabigatranu) należy do grupy nowoczesnych leków przeciwkrzepliwych. Zgodnie z informacją producenta, firmy Boehringer-Ingelheim, do szeregu przeciwwskazań należy włączyć obecność sztucznej zastawki serca u pacjenta wymagającego leczenia przeciwzakrzepowego, co nie było pierwotnie uwzględnione w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Pradaxa  jest stosowana w Unii Europejskiej przede wszystkim w pierwotnej profilaktyce powikłań zakrzepowo zatorowych po planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego, a także jako prewencja zatorowości u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków, obarczonych dodatkowym ryzykiem zatorowości. Podstawowe przeciwwskazania do stosowania tego preparatu obejmują m.in.: nadwrażliwość na składniki leku, ciężkie zaburzenia czynnoś...