Nagłe zatrzymanie krążenia (ang. cardiac arrest) bywa skutkiem komplikacji śród- i pooperacyjnych. Czy istnieje możliwość lepszego przewidywania tego zdarzenia i czy zmniejszenie częstości występowania powikłań chirurgicznych wpływa na występowanie nagłego zatrzymania krążenia? Celem retrospektywnego badania kohortowego, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma The Journal of the American Medical Association Surgery , było zebranie jak najpełniejszej charakterystyki pacjentów, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia wymagające resuscytacji. Badanie to było zaprojektowane w ramach programu  National Surgical Quality Improvement Program  w latach 2005-2010, nadzorowanego przez American College of Surgeons. Do pierwszorzędowych punktów końcowych należały: częstość resuscytac...