Nawracające zakażenie Clostridium difficile jest niezwykle trudne do leczenia, a odsetek niepowodzeń antybiotykoterapii pozostaje wysoki. Czy infuzje z roztworu kału dawcy mogą stać się alternatywą dla wankomycyny? Wyniki badania, które stara się odpowiedzieć na tak nietypowe pytanie opublikowano na łamach czasopisma The New England Journal of Medicine. Badanych przydzielono losowo do trzech grup terapeutycznych: 1) terapii wankomycyną (500 mg doustnie cztery razy na dzień przez 4 dni) z następowym płukaniem jelit i infuzją roztworu kału dawcy podawanego przez cewnik nosowo-jelitowy; 2) standardowej terapii wankomycyną (500 mg doustnie cztery razy na dzień przez 4 dni); 3)standardowej terapii wankomycyną z dodatkowym płukaniem jelit. Pierwszorzędowym punktem końcowym był pełny zanik bie...