Celem badania opisanego na łamach JAMA Surgery było przeanalizowanie doświadczeń chirurgów związanych z konfliktem z lekarzami i pielęgniarkami zajmujących się intensywną opieką pacjentów po operacjach. Dane niezbędne do analizy zebrano poprzez ankietę internetową przesyłaną do chirurgów, zarówno pracujących w publicznych jak i prywatnych placówkach.  Ostatecznie było to 2100 chirurgów naczyniowych, neurochirurgów oraz torakochirurgów i kardiochirurgów. Zgłaszali oni częstość konfliktów z personelem intensywnej terapii w kwestii celów leczenia pooperacyjnego. Skorygowany wskaźnik odpowiedzi na ankietę wynosił 55,6 proc. Blisko 43 proc. chirurgów zgłaszało, że  w ich codziennej pracy czasami lub zawsze dochodzi do konfliktów w kwestii celów klinicznych, a 43 proc. zgłasza konflikty z pie...